VANJSKE APLIKACIJE

OTAPANJE SNIJEGA I LEDA

GRIJANJE KROVNIH POVRŠINA I OLUKA

DEVIsnow 30T je dvožilni grijači kabal za vanjske aplikacije sa zaštitom od UV zračenja. Kabal je namijenjen za montažu na vanjskim podnim i krovnim površinama .

Primjenjuje se za odleđivanje i zaštitu krovova od snijega i leda, grijanje cijevi i rampi, parking zona, stepeništa itd.

Garancija za DEVIsnow 30T grijače je 20 godina.

GRIJANJE ULAZNO/IZLAZNIH RAMPI

DEVIasphalt  30T dvožilni grijači kabal snage 30W/m2. Namijenjen je za vanjsko grijanje rampi i predviđen je za montažu u tekući asfalt. Grijači kabal se koristi za otapanje snijega i leda sa asfaltnih površina.

DEVIsnow 30T grijač se primjenjuje za betonske rampe.

Garancija za DEVIsnow i DEVIasphalt 30T grijače je 20 godina.

GRIJANJE STEPENICA I PLATOA

DEVIsnow 30T je dvožilni grijači kabal za vanjske aplikacije sa zaštitom od UV zračenja. Kabal je namijenjen za montažu na vanjskim podnim i krovnim površinama.

Primjenjuje se za odleđivanje i zaštitu krovova od snijega i leda, grijanje cijevi i rampi, parking zona, stepeništa itd.

Garancija za DEVIsnow 30T grijače je 20 godina.

TERMOSTATI – AUTOMATIKA

DEVI nudi regulaciju za automatsko topljenje snijega i leda. DEVIreg 850 je inteligentni, digitalni automatski sistem za preciznu regulaciju i učinkovit nadzor topljenja snijega i leda. Može regulirati dvije zone npr. krov i prilaz kući. Uz pomenuti termostat se koristi senzor temperature i vlage.

Za manje sisteme predlaže se DEVIreg 316 ili DEVIreg 330 uz koje se koristi senzor temperature.