DEVI IZDVOJENI PROJEKTI

PODNO GRIJANJE

Stambeni objekat

Džamija, Kraljeva Sutjeska

Džamija, Nova Kasaba

GRIJANJE VANJSKIH POVRŠINA

Pristupna sekvenca, Bor Banka, Sarajevo

Pristupna sekvenca, Turska Ambasada, Sarajevo

Terasa, Spo Skenderija, Sarajevo

Pristupna sekvenca, Shopping CITY Džananović

Ulazne stepenice, SARA Cenar Ilidža

GRIJANJE RAMPI

Asfaltna rampa, “Sarajevo Waves

Asfaltna rampa, SP2 Skenderija, Sarajevo

Asfaltna rampa, “New Life” Sarajevo

Asfaltna rampa i atrij, “S2 poslovno-stambeni kompleks” Sarajevo

Betonska rampa, “BHC” objekat Marijin Dvor, Sarajevo

Ulazno izlazna rampa, “Alta Shopping Center” Sarajevo

Asfaltna rampa, Robot Shopping Centar Socijalno, Sarajevo

Asfaltna rampa, Raiffeisen Banka Centrala, Sarajevo

Asfaltna rampa, TUŠ Istočno Sarajevo

Asfaltna rampa, TUŠ Stup, Sarajevo

Betonska rampa, Grand Centar Ilidža

GRIJANJE KROVNIH POVRŠINA I OLUKA

Fakultet za upravu, Vogošća, Sarajevo

Sportska dvorana “Srce”, Sarajevo

“DC Rajlovac”, Sarajevo

Sud Bosne i Hercegovine, Sarajevo

“Farmavita” Vogošća, Sarajevo

Apartmani Bjelašnica, Sarajevo

Kantonalna bolnica, Goražde

Energopetrol

Tvornica EMKA Bosnia, Goražde

Gradska vijećnica, Sarajevo

Ambasada Katara, Sarajevo

Centralna banka Bosne i Hercegovine, Sarajevo

Bošnjački institut, Sarajevo

“Mladegs pak” Prnjavor

Hotel Hollywood Ilidža

Argeta tvornica, Hadžići

Tursko-bosanski Sarajevo College, Ilidža

Parlament BiH, Sarajevo

Fakultet islamskih nauka, Sarajevo

Sportska dvorana, Pale

Francuska ambasada, Sarajevo

Iranska ambasada, Sarajevo

Lamper, Stup, Sarajevo

GRIJANJE CIJEVI

Hidrantna mreža Autoput dionica Tarčin Vlakovo

Hotel “Hills” Sarajevo

“Coca-Cola” Sarajevo

“Alta Shopping Center” Sarajevo

“Prevent Leather” Visoko

 

SPECIJALNE PRIMJENE

Grijanje travnate površine,Stadion “Bilino polje” Zenica

Zaštita od smrzavanja antena, Televizija Pink BH, Sarajevo

Otapanje snijega i leda sa tende, Mrvica Old Town, Sarajevo

...