IMPRESSUM

Odredbe i uslovi korištenja

Molimo pažljivo pročitajte ove odredbe i uslove korištenja (“Uslovi”) prije korištenja DIV Company doo internet stranice (“Stranica”). Korištenjem ove Stranice suglasni ste s ovim Uslovima. Ako se ne slažete s Uslovima, molimo nemojte koristiti Stranicu. Uslovi se odnose na Vaša zakonska prava i obveze i uključuju važna ograničenja, odgovornosti, zakonske odredbe i odredbe o forumima. Molimo pažljivo pročitajte tekst. Uslovi se odnose na sve internet stranice firme DIV Company, uključujući i stranice za registrovane korisnike.

Vlasništvo nad Stranicom
Vlasništvo i upravljanje Stranicom pripada DIV Company doo (u daljem tekstu DIV Company).

Odobrenje za korištenje
Slobodno pregledajte našu Stranicu. DIV Company dopušta pretraživanje po ovoj Stranici i ispis ili učitavanje i prijenos materijala koji su prikazani na Stranici za Vašu ličnu, nekomercijalnu upotrebu, pod uslovom da se slažete, i bez izmjena, prihvatate naša upozorenja, odredbe i uslove koji su propisani ovim sporazumom, te pod uslovom da ostavite netaknute sve podatke koji se odnose na autorska prava, zaštićena imena i druge obavijesti o pravima vlasništva. Nije dopušteno ni na koji način kopirati, reproducirati, izdavati, prenositi, slati ili distribuirati sadržaj ove Stranice, uključujući tekst, slike, audio i video zapise za javne ili komercijalne svrhe bez pismenog odobrenja DIV Company. Isto tako se zabranjuje korištenje sadržaja ove Stranice u okviru bilo koje druge Internet stranice, na bilo koji način.
Vaše korištenje ove stranice podrazumijeva sporazum i prihvatanje, bez izmjena, ovdje navedenih upozorenja, odredbi i uslova. Osim toga, kao uslov korištenja ove Stranice, Vi garantujete DIV Company da ovu Stranicu nećete koristiti u nezakonite, nemoralne ili zabranjene svrhe, odnosno one koje nisu u skladu s ovdje navedenim odredbama, uslovima i upozorenjima.

Pristanci korisnika
Svaka komunikacija ili materijal koji prenesete na Stranicu putem elektronske pošte ili na neki drugi način, jeste i smatrati će se kao informacija koja nije povjerljiva niti zaštićena vlasničkim pravom. DIV Company može takve informacije koristiti u bilo koju svrhu. Korisniku je zabranjeno slati na ovu Stranicu ili sa Stranice bilo kakve materijale koji su nezakoniti, prijeteći, klevetnički, lažni, nepristojni, pornografski, ili koji na bilo koji način krše bilo koji zakon.

Veze u oba smjera za ostale materijale
DIV Company može pružiti “hiperlink”, odnosno vezu prema stranicama neke treće strane. Pomenute povezane stranice nisu pod kontrolom DIV Company i ni na koji način DIV Company nije odgovoran za sadržaj bilo koje takve stranice ili bilo koje druge stranice koja je s njom povezana. DIV Company ne pruža nikakvu garanciju za firme ili proizvode za koje nudi hiperveze, te zadržava pravo da o tome upozori na svojoj Stranici. DIV Company zadržava jednostrano pravo da u bilo koje vrijeme prekine vezu ili program preko kojeg se spaja na takvu stranicu. Ako želite pristupiti bilo kojoj stranici s kojom je naša Stranica povezana, to činite na vlastiti rizik.

Sadržaj
DIV Company posvećuje veliku pažnju kreiranju i održavanju ove Stranice, te se brine o tačnosti i ažuriranja sadržaja kao npr., cijene i opisi proizvoda, no ne ograničava se samo na to. Ipak, sadržaj Stranice je podložan čestim modifikacijama bez prethodne obavijesti. Stoga DIV Company ne garantuje uvijek ispravno i aktuelno stanje navedenog sadržaja.
Posjetitelji Stranice prihvataju odricanje DIV Company od odgovornosti za sadržaj Stranice, programe na stranici ili bilo kakvo korištenje koje iz toga proizlazi.

Intelektualno vlasništvo
Tekstovi, sheme, crteži, baze podataka i drugi sadržaji na ovoj Stranici, kao i sama Stranica, zaštićeni su autorskim pravom i pravom proizvođača baze podataka. Neka imena, znakovi i logotipi na Stranici su zaštićena imena ili trgovački nazivi.
Ništa dvosmisleno niti nedorečeno na ovoj stranici ne smije poslužiti kao temelj za davanje bilo kakvog odobrenja ili prava na korištenje bilo kojeg zaštićenog imena ili marke proizvoda, prikazanog na Stranici, bez prethodnog pismenog odobrenja DIV Company ili treće strane koja posjeduje pravo na to ime ili marku.
Strogo je zabranjeno svako umnožavanje, prilagodba ili bilo kakvo korištenje cijele Stranice, ili bilo kojeg njezinog zaštićenog dijela, u bilo kojem obliku.

Odgovornost
Korištenje i pretraživanje ove Stranice obavljate na vlastiti rizik. DIV Company ne garantuje da nema nikakvih grešaka u programu koji se koristi na ovoj Stranici, informacijama, on-line programima ili bilo kojim drugim uslugama koje se pružaju preko ove Stranice, kao ni da se korištenje ove Stranice neće odvijati bez prekida. DIV Company se izričito odriče svake odgovornosti koja se odnosi na gore navedene slučajeve, uključujući, bez ograničenja, ono što se odnosi na tačnost, uslove, trgovanje i ispravnost za određenu svrhu. Bez obzira na sve što je na ovoj Stranici, DIV Company ni u kom slučaju ne preuzima odgovornost za bilo kakve gubitke dobiti ili dohotka, neizravne, specijalne ili slučajne, posljedične i slične štete koje su se dogodile uslijed korištenja ove Stranice ili zbog korištenja drugih usluga preporučenih preko ove Stranice.

ODRICANJE OD ODGOVORNOSTI
MATERIJAL I SADRŽAJ NA OVOJ STRANICI PRUŽA SE “KAO TAKAV” BEZ BILO KAKVIH GARANCIJA KOJE SE PODRAZUMIJEVAJU, UKLJUČUJUĆI I GARANCIJU TRGOVACA, ZABRANU POVREDE INTELEKTUALNOG VLASNIŠTVA ILI KORIŠTENJE U BILO KOJE DRUGE POSEBNE SVRHE. NI U KOM SLUČAJU DIV COMPANY NEĆE SNOSITI ODGOVORNOST ZA BILO KAKVE ŠTETE (ŠTO UKLJUČUJE, BEZ OGRANIČENJA, ŠTETE ZA GUBITAK DOBITI, POSLOVNE ŠTETE, GUBITAK INFORMACIJA) KOJE SE DOGODE USLIJED KORIŠTENJA ILI NEMOGUĆNOSTI KORIŠTENJA SPOMENUTIH MATERIJALA, ČAK I U SLUČAJU AKO JE DIV COMPANY DOBIO UPOZORENJE DA POSTOJI MOGUĆNOST OD NASTANKA TAKVIH ŠTETA.
Ako se u Vašoj zemlji zakonom zabranjuje odricanje od odgovornosti za bilo kakve posljedične ili nehotične štete, onda se gore navedeno ograničenje na Vas ne primjenjuje. Dalje, DIV COMPANY ne garantuje za tačnost i sveukupnost informacija i veza ili neke druge stvari koje se nalaze u materijalima koje pruža neka treća strana.

Izmjene
DIV Company zadržava jednostrano pravo da u svako doba može poboljšati, promijeniti, te izmjeniti uslove politike tajnosti podataka. Sva takva poboljšanja i izmjene obvezujuće su za sve korisnike i osobe koje koriste DIV Company Stranicu, što je ovdje naznačeno.