GRIJANJE PODA HLADNJAČE

ZAŠTITA OD SMRZAVANJA

PODNE POVRŠINE

U hladnjačama, gdje konstantna temperatura iznosi između -20 i -30° C, hladnoća se ipak oslobađa u okolinu iako je pod dobro izoliran. To znači da će materijali koji su u kontaktu s tlom, kao što su temelj i površina poda, upiti hladnoću i dopustiti tlu da se zaledi. Sadžaj vode u tlu će se širiti, čime se stvara znatna šteta zbog ledene erozije.

Riješenje je u DEVI sistemu za zaštitu od smrzavanja uz primjenu DEVIflex 10T grijača.

Zbog sigurnosnih razloga potrebno je instalirati dva jednaka paralelna kruga grijača s dva termostata. 

Garancija za DEVIflex 10T grijače je 20 godina.