CJEVOVODI

ZAŠTITA OD SMRZAVANJA

ODRŽAVANJE ŽELJENE TEMPERATURE

GRIJANJE HIDRANTNE MREŽE

DEVIpipeguard 25  je samoregulirajući kabal koji osigurava udobno i ekonomično rješenje protiv smrzavanja. Radi se o snazi 25W/m. Samoregulirajući grijači kabal se može skratiti na potrebnu dužinu. Uz grijač na cijev uvijek treba instalirati termostat kako bi osigurali uštedu energije. Senzor se montira na cijev ispod izolacije.

Garancija za DEVIpipeguard grijače je 5 godina.

GRIJANJE CIJEVI

DEVIpieguard 10  može se montirati na bilo koje cijevi, vodovod, odvodnju i sl.

Bez obzira kako izolirate cijev koja je izložena temperaturama nižim od 0°C, cijev će se prije ili kasnije zamrznuti, što može izazvati ozbiljna oštećenja na cjevovodu te visoke troškove popravka.

Da bi izbjegli navedeno mi Vam nudimo riješenje.